• Organisering

    Single sokker søker makker

    Single sokker er et evigvarende problem. I dag har jeg paret sokker i over en time. Sikkert over 200 par. Det slår meg er at vi har altfor mange par pr person her i residensen. Dette kan ha noe med å gjøre at jeg har en tendens til å kjøpe sokker… selv om det egentlig ikke trengs. Vi har prøvd forskjellige tiltak mot single sokker I tråd med at vi i 2019 har fokus på forenkling, innså jeg i dag at dette må nå ned i skokkeskuffen også. over tid har jeg prøvd ut fler tiltak for å forebygge at sokkene ble single. «Sokkefangere» Jeg har kjøpt «sokkefangere», små plastdingser…