• Hinderløype lekeplass
    Barna

    Vi bygger lekeplass

    I vårt nabolag er det ingen lekeplass barna kan gå til, uten at de har følge av større søsken eller voksne. På velforeningens årsmøte fikk vi tillatelse til å anlegge lekeplass på friområdet som ligger like ved huset vårt. Det er en liten stikkvei her fra gata vår, og inn denne stikkveien ligger det fire eneboliger og et friområde. Vi ønsker oss lekeplass Vi som bor i disse fire husene har vært mest pådrivere med å få på plass lekeplassen. Vi håper at flere ønsker å bidra med dugnadsinnsats etterhvert. Det er mange ting å tenke på når man skal lage lekeplass. Vi velger å gjøre dette på dugnad. Vi…