• Mammagreier,  Organisering,  ResidensSimonsen

    Har du forsetter for 2020?

    Har du nyttårsforsetter? Forsetter for det nye året? Det har ikke jeg, ikke personlige forsetter iallfall. I 2019 valgte mannen min og jeg å finne et ord som skulle sette retning og være målgivende for vår familie. Vi kommer til å gjøre det samme i 2020. Jeg har vært så opptatt av å finne et godt ord for 2020, at jeg ikke har tenkt på nyttårsforsetter for meg selv. Hvordan nå forsettene? NoeNyttårsforsetter er vanskelige å nå. Noen sier de er til for å brytes. Nyttårsforsetter tas ofte ikke så alvorlig. Det har sikkert sammenheng med at vi alle ønsker oss en mulighet til en ny start. En ny sjanse…