Levende tro - peke på jesus med livet ditt
Barna,  Mammagreier

Levende tro

Jeg har tidligere lovet å skrive et innlegg om levende tro. På søndag var hele familien vår på gudstjeneste sammen. Det er fin innfallsvinkel til å skrive litt om «Levende tro». Vi er ikke i kirka så ofte for tiden. Det er flere årsaker til det. Jeg skal ikke gå inn på det nå. Denne søndagen var det «Gudstjeneste for alle», og da er det lettere å få med hele familien. Jeg kommer tilbake til hvorfor.

Hva er levende tro?

Levende tro handler om å ha en tro som holder og varer, gjennom skiftende tider og omstendigheter. Det er en slik tro jeg ønsker for mine barn, og det er det Misjonskirken Norge ønsker for barn og unge i Norge. Levende tro er en måte å tenke trosopplæring på, og Misjonskirken Ung, har jobbet mye med dette. Du kan finne litt mer om dette på dere hjemmesider (følg linkene over).

Bygge et hjem
Tro i hjemmet er sentralt når vi snakker om «Levende tro! Bildet er tatt av waldryano fra Pixabay

En levende tro, er en tro som er grunnfestet, og som pulserer. Du vet, det som har puls, det er levende. Å gå i kirka på søndag er et eksempel på pulsslag, der synger og tilber vi sammen, hører Guds ord og ber sammen og vi deler nattverd sammen. Alt dette er pulsslag. Å ha pulsslag bare en dag i uka høres ikke så veldig levende ut, gjør det vel?

Å ha et levende kristenliv handler derfor om å ha pulsslag flere ganger om dagen, hver dag i uka. Ønsker man en slik tro for barna sine, er det ikke nok å sende de i søndagsskolen. Ikke misforstå, søndagsskole er bra, men det er ikke nok alene!

En smittende tro

Jeg tror ikke ta du kan lære bort en levende tro, men du kan smitte andre med den. Det er to forutsetninger som må på plass for å kunne smitte andre:

  1. Man må ha noe å smitte med.
  2. Man må være nær nok til å kunne spre smitten

Man kan ikke smitte med noe man ikke har selv!

Jeg tror at om troen er levende, og kommer fra hjertet, kan den ikke holdes igjen. Den kan ikke holdes skjult. Mennesker som er nær deg vil merke det. Det bobler over, og kommer til uttrykk i alt det du gjør i hverdagen.

For å smitte andre må man jo ha noe å smitte med. Det er ikke lett å lede noen lengre enn vi har gått selv. Så start med deg selv. Still deg selv noen spørsmål:

Reflekter over hva som er viktig for deg. Vær bevist hva du fyller deg med, og hva slags forbilde det gjør deg til? «Det hjertet er fylt av, taler munnen!» Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Har jeg et aktivt kristenliv hjemme, eller har jeg kun pulsslag når jeg er i kirka? Hvordan er jeg kristen i hverdagen; leser jeg i Bibelen, snakker jeg med Gud (ber), lovsynger jeg i hverdagen? Hva fyller jeg meg med? Hva ser jeg på TV, hva slags musikk hører jeg på og er jeg bevist på hvordan jeg bruker tiden min?

Det som flyter ut av oss gjennom strømmen av ord som renner over leppene våre, avdekker det som er på innsiden. Det du fyller deg med, vil prege det bildet andre har av deg. Er du bevist på hva du fyller du deg med, og hvordan det former hva slags forbilde du er?

Legg merke til at jeg ikke sier at noe er rett eller galt. Jeg ønsker bare at du skal tenke over disse tingene i forhold til ditt eget liv. Det handler om bevisstgjøring. Er ditt liv det livet du ønsker barna dine skal ha som forbilde? Trenger du å justere noe i ditt eget liv? Jeg vet ta jeg trenger å justere litt, for jeg vil være et enda bedre forbilde for mine barn.

For å smitte andre med en levende tro, må man ha en levende tro selv. Har du pulsslag hver dag?

Det handler om å være et forbilde

Jeg har ofte snakket med mennesker som var blitt såret av det andre kristne har sakt eller gjort noe vondt mot vedkommende. Tidligere svarte jeg ofte at de ikke måtte se på de kristne, som bare er mennesker, men at de måtte se på Jesus. Jeg svarer ikke slik lengre.

Jeg tror ikke det er lett for en som ikke kjenner Gud, å få øye på Gud. Jeg mener at vi som er kristne bør leve slik at vi kan si; «Se på meg!» Det finnes kristne som er dårlige eksempler, dessverre. Vi er jo alle bare mennesker og vi gjør feil.

Jeg ønsker og ber til Gud om at jeg må få lov til å være et godt eksempel for de jeg møter. Jeg ber om at han må gi meg visdom, så jeg ser det de feil jeg gjør, slik at jeg kan få be om tilgivelse, dersom jeg har såret noen.

Jeg ønsker å leve nær Jesus, og jeg ønsker å være et eksempel for andre, slik spesielt min pappa var det for meg. Jeg tror at på den måten kan jeg smitte mine barn, og andre jeg omgås, med min tro.

Smitte sprer seg i nære relasjoner

For å smitte noen med troen din, kreves det en nær relasjon. Det er derfor familien er så viktig, når vi snakker om levende tro. Det er jo i familien vi finner de tetteste forbindelsene. Forskning viser at mor er den mest betydningsfulle for de fleste av oss, deretter far og så besteforeldre.

Når du lever tett på barn er du en rollemodell. Enten du er det bevist eller ikke. På godt og vondt. Enten du er forelder, besteforelder, tante, onkel eller en annen voksen som står barnet nært.

Står du foran speilet og kommenterer hvor misfornøyd du er med det du ser, vil det påvirke din datter… og hun vil bli usikker når hun ser seg selv i speilet. Er jeg egentlig god nok? Hun lærer av deg! Når du snakker nedsettende om naboen, lærer du sønnen din at det er greit å snakke nedsettende om andre. Alt vi gjør, og sier foran barna våre påvirker dem.

Bildet er tatt av stine moe engelsrud fra Pixabay

Menighet og søndagsskole er viktig, men det er ikke der barnet blir smittet av troen. Menighetens rolle bør i større grad være å oppmuntre og støtte foreldre i trosopplæringen av sine barn. Vi foreldre er trosopplærere enten vi er bevist det eller ikke. Barna ser hva vi gjør, de ser hva som er viktig for oss. De ser hvordan vi oppfører oss. Vi er rollemodeller.

Du må ikke slutte sende barna på søndagsskolen. Vi trenger begge deler! Det ene utelukker ikke det andre!

Noen konkrete tips til deg som ønsker en levende tro

Hvordan gjør du det da? Hvordan smitter du andre? Jeg tenker at du helt konkret kan invitere barnet inn i ditt eget kristenliv. Ikke hold troen din og det kristne livet ditt hemmelig for de andre i familien. Del tankene dine. Våg å tenke høyt, og å undre deg sammen med barna dine.

Inviter barnet inn i lønnkammeret ditt

Om det er noe som er vanskelig, inviter barna til å be over det sammen med deg. På den måten vil barna lære seg at det er naturlig å gå til Gud med det som er vanskelig. Lær også barna å takke for det som er bra, slik at det blir like naturlig som å be. Be sammen, og be gjerne på forskjellige måter.

Levende tro - inviter barnet inn i lønnkammeret
Les bibelens og les kristne bøker for barnet ditt. Bildet er tatt av StockSnap fra Pixabay

Inviter barnet til å lese Bibelen sammen. Det finnes fine bibelleseplaner for barn. Og man kan gjøre bibellesning spennende ved å lese på spennende steder, eller på spennende måter. Hva med å lese Bibelen under spisestuebordet? Eller med lommelykt under et teppe? Det finnes også mange gode kristne bildebøker, og også gode barne bøker for de som er eldre.

Pugg bibelvers sammen! Du vet på engelsk heter det: «Learn by heart». Jeg synes det er så flott. Lagre Bibelversene i hjertet! Det er godt å kunne noen Bibelvers. Snakk gjerne om hvorfor det er lurt å kunne Bibelvers utenatt.

Det finnes mange gode kristne barnesanger, eller hvorfor må det være barnesanger? Hvorfor ikke spille lovsanger i bilen, slik at barna også lærer de og synge med? Jeg spiller en blanding. Noe barnesanger og en del lovsang. Vi hører ikke bare på kriten musikk. Barna kan komme med andre forslag selv også, men jeg spiller en god del lovsang! En av barnas favoritter er: Gi meg Jesus med David André Østby.

Snakk om tro. Snakk om det de har snakket om søndagsskolen, hva kan dere som familie gjøre videre rundt dette temaet? Hva betyr det for dere? Snakk om opplevelser barna har hatt gjennom dagen, på skolen eller i barnehagen. Er det situasjoner de kan lære noe av? Lær de å tenke på WWJD (What Would Jesus Do/Walk With Jesus Daily). Snakk også om tvil. Er det av og til vanskelig å tro? Evt hvorfor?

Lag rutiner

Les velsignelsen over barna dine. Noen gjør det om kvelden, jeg gjør det når barna mine går ut døra om morgenen. Jeg synes det er en fin måte å ta fatt på dagen på. Snakk om hva det innebærer å være velsignet eller hva det innebærer å velsigne andre.

Aftenbønn, lese en kristen bok og tid til å snakke sammen. Rutinene på sengekanten er nok forskjellige i mange hjem. Hos oss synger vi alltid «Kjære Gud jeg har det godt.» Noen ganger synger vi også «Jeg er trygg hos deg»

Syng bordverset. På den måten inviterer vi Gud til å velsigne maten vi skal spise. Snakk med barna om hva det betyr å synge bordverset.

Det handler om å involvere barna i din tro. Inviter de inn i lønnkammeret ditt. Ikke hold troen hemmelig eller privat for barna, la det være åpent og tilgjengelig.

Påvirket av barndomshjemmet?

Hjemme i mitt barndomshjem sang vi bordverset når vi skulle spise. Mamma og pappa prøvde ofte å lese andakter ved middagen, men jeg husker at jeg syntes det var kjedelig. Vi gikk på gudstjenester. Pappas Bibel lå ofte fremme, og det var lett å se at den var godt brukt.

Jeg husker at jeg syntes det var spennende med understrekingene og kommentarene han hadde skrevet i den. Han hadde også en velbrukt Evangelietoner, sangboken som ble brukt i menigheten vår. I den hadde han skrevet besifring for gitar på alle sangene han kunne. Ofte satt han og sang og øvde på å spille gitar. Jeg likte å synge og lærte meg mange av sangene som vi pleide å synge på møtene.

Viktigst for meg var samtalene med pappa. Jeg satte ham høyt, han var et viktig forbilde for meg. Han smittet meg med troen sin, og har betydd mye for mitt eget kristenliv, men også i lederroller i menighetene der jeg har gått. Savnet etter pappa er veldig stort.

Facebook gruppe om levende tro

Hvordan kan man ha pulsslag i gjennom uka? Det er godt med tips fra andre familier. Derfor ble facebookgruppa Levende tro Stjørdal misjonskirke opprettet mens jeg var Barneleder i menigheten. Gruppa er ikke så aktiv som intensjonen var, men av og til deles det tips der om ting vi kan gjøre sammen hjemme.

Jeg synes egentlig alle menigheter burde ha en slik gruppe. Om din menighet ikke har det, kan du jo etterlyse det. Eller kanskje du kan ta initiativet? Du vet, at sammen er vi sterkere. De fleste kristne familier har de samme utfordringene, og da kan det være godt å ha et sted å dele tanker og erfaringer! Et sted hvor man som foreldre kan få, og dele tips om hva man kan gjøre hjemme for å skape pulsslag av tro i hverdagen.

Kirke og hjem, hånd i hånd

Ja takk, begge deler!

Vi trenger familien og vi trenger menigheten. Det ene utelukker ikke det andre. Jeg tenker det er viktig at foreldre som ønsker at barna skal ha en levende tro, må innse at det også må jobbes bevist med tro i hjemmet. Den tiden barna er i kirken i løpet av ei uke, er for lite.

Jeg tenker også at det bør ikke være slik at kristenlivet hjemme, skiller seg fra kristenlivet i kirka. Det bør ikke være slik at vi oppfører oss annerledes der enn vi gjør hjemme. Det må være slik at barna kjenner igjen mamma og pappa på kirka, og mamma og pappa hjemme. Ekthet er viktig!

Jeg tenker også at menighetens viktigste oppgave i trosopplæringen er å støtte foreldrene, hjelpe til med å legge tilrette for levende tro i hjemmet med ressurser og med å ha fokus på at tro hjemme er viktig. Å ha fokus på troen hjemme er viktig for alle! Dette gjelder ikke bare de som har hjemmeboende barn.

Levende tro - peke på jesus med livet ditt
Levende tro, ha fokus på Jesus i hverdagen. Barnet vil ta etter deg! Bildet er tatt av PublicDomainPictures fra Pixabay

Slik jeg ser det er familien din er din viktigste tjeneste. Derfor er det også viktig at menigheten utruster hjemmet. Menigheten kan gi familiene ressurser, hjelpemidler til dette arbeidet. Og… menighetene skal ikke slutte med søndagsskole! Det er viktig at barna også får et nært og godt forhold til kirka. Det gjelder bare å snu fokuset; Kan søndagsskolen legge tilrette for at familien kan jobbe videre med temaet hjemme?

Gudstjeneste for alle

Som jeg nevnte innledningsvis var vi alle på gudstjenesten på søndag. Det var en «gudstjeneste for alle»- gudstjeneste denne søndagen. Det betyr at denne søndagen var hele menigheten samlet til felles gudstjeneste.

Vi har ikke søndagsskole disse søndagene. Gudstjenesten er kortere, ca. 1 time, og prekenen skal være maks 20 min. Vi bruker forskjellige medier, for å skape stor variasjon, og tror at det hjelper alle å holde fokuset og oppmerksomheten rettet mot det som formidles.

I disse gudstjenestene skal det være noe for barn, ungdom, voksne og eldre. Det skal være noe for de som ikke kan engelsk og for de som ikke kan norsk. Det skal være noe for de som er familie, for de som er alene og for de som er et par. Det skal være noe for alle!

Sjenerøsitet

Temaet for denne gudstjenesten var sjenerøsitet. Fordelen med disse gudstjenestene er at hele familien har hørt samme budskapet. Jeg synes det er viktig å følge opp budskapet fra gudstjenesten. Når alle har hørt det samme, er det lett å følge opp med samtaler i bilen eller hjemme. På søndag gikk praten engasjert om hva sjenerøsitet er, da vi kjørte hjem. De hadde fått med seg ganske mye.

Jeg ga barna en utfordring; «Gjør noe sjenerøst mot en eller annen i dag. Så deler vi erfaringer ved kveldsmaten.» Det ble en spennende kveldsmat, og vi tok runden rundt bordet på en litt annen måte enn vi pleier. Vi har fortsett fokus på sjenerøsitet utover i uka.

Hva tenker du om levende tro?

Jeg er spent på hva du tenker om levende tro og tro i hjemmet. Er du oppvokst i et hjem der troen var sentral? Hva gjorde dere hjemme (pulsslag)? Hva med hjemmet du har skapt for dine barn? Er tro en viktig del av hverdagen deres? Hva mener du om levende tro tenkningen? Har du hørt om det før? Føler du at det utfordrer deg?

Jeg har veldig lyst til å høre hva du tenker om disse tingene. Legg veldig gjerne igjen en kommentar. Det er også mulig å legge igjen en kommentar på Facebook, om du foretrekker det.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.